ورق های فولادی

فروش و تامین انواع ورق های گرم و سرد

میلگرد و تیرآهن

فروش و تامین انواع مختلف میلگرد و تیرآهن

اسلب و تختال

فروش و تامین اسلب های فولادی با گریدهای متفاوت